Návštevnosť za mesiace: Apríl, Máj

01.06.2012 12:04

Štatistiky.

Za apríl:

Unikátne návštevy:792

Návštevy:2235( o 2 návštevy viac ako minulý mesiac hehe:-) )

 

Za máj:

Unikátne návštevy:787

Návštevy:2182(mierny pokles)