Návštevnosť webu za mesiac december+ štatistika roku 2011

07.01.2012 15:03

Návšetvosť

 

Tu sú návšetvy webu za mesiac december 2011:

Unikátne návšetvy:1111(dobré číslo,čo?:-)

Návšetvy:2687

Opäť zlepšenie:-) Dakujem vám!!

 

 

A tu je prehlad za za rok 2011(môj web funguje od polovice júla 2011):

 

 

U-znamená unikátene návšetvy
N-znamená návšetvy
 
Júl-U:124,N:375
August-U:442 ,N:1024
September- U:473,N:1099
Oktober- U:707,N:1491
November- U:1073,N:2097
December-U:1111,N:2687
 
Za pol rok fungovania môjho webu bolo dokopy 8773 návštev a unikátnych 3930